برای پدرم که هیچ وقت نفهمید

 

امروزم بد است

گذشته‌ام درد می‌کند.

می‌دانم که می‌فهمی

ولی ای‌کاش...

ای‌کاش باورم می‌داشتی

اشتباه از که بود؟

من که خوابِ سرچشمه را برای تو دیده بودم

تو خودت خواستی که،در خوابِ مرداب بمانی.

ای کاش می‌آمدی به ملاقات اقیانوس می‌رفتیم.

حالا مهم نیست.

فقط اگر آمدی

آلبومِ شب،سکوت،کویرِ شجریان

پاکتی سیگار و تحملی طولانی بیاور

احتمالِ سکوتِ تو و من بسیار است.