همیشه

همیشه تکلیفی هست

که نوشتن‏‌اش با ماست،

همیشه ترانه‌‏ا‏ی هست

که خواندن‌‏اش با ماست،

و همیشه راهی... که رفتنِ امشب‌‏اش

همین بُن‏بستِ بی‌‏بازگشتِ گریه‏‌های شماست.

حالا می‌‏گویید چه کنیم!؟

پیش از این نیز باور آورده بودیم

که برادرانِ بینای ما

به خاطرِ آن قرار قشنگِ بی قید و شرط

روزی چراغی برای شبِ این خانه می‌‏آورند.

!...آوردند، اما شکسته‌‏ی ما را