اشتیاق و حیرت

اولین بار نیست که این غروب لعنتی غمگینم کرده

آخرین بار نیز نخواهد بود.

من در نهایت اشتیاق به او عاشق شدم و او در نهایت حیرت.

حال گاه گاهی که به هم خیره می‌شویم... تشخیص خوب و بد چقدر راحت

نمی‌دانم شاید هم سخت می‌شود...

/ 0 نظر / 17 بازدید